פתאום שמנו לב שאמא לא יצאה מהבית כבר יותר מחודש. היא בקושי מגיעה לשירותים
בכוחות עצמה וזקוקה לסיוע כמעט בכל פעולה. הרופאים אמרו שאין הרבה מה לעשות –
הזקנה הגיעה ואיתה תופעות הלוואי הלא נעימות – תשישות הגוף.בארוחת הערב
המשפחתית ביום שישי חשבנו ביחד איך נוכל לסייע לאמא – ואז עלה הרעיון של
העסקת עובדת זרה אשר תוכל לארח לה לחברה ולסייע לה בכל הפעולות. לאחר תהליך
שלקח בערך חודש וחצי הגיעה לביתה של אמא עובדת מקסימה מהפיליפינים והן
מסתדרות מעולה.

העסקת עובדת זרה

בטח שמעתם את הסיפור הזה כבר מספר פעמים – ואכן המדינה מאפשר לקשישים הזקוקים
להשגחה קבועה, להעסיק עובד זר אשר ישהה עימם 24 שעות ביממה. היתר להעסקת עובד
זר, ניתן לקבל בהתאם לתנאים שנקבעו במוסד לביטוח לאומי ולפי מצבו התפקודי.

העסקת עובדים זרים
למעשה יש לעמוד בשלושה תנאים חשובים:א. גיל – יש להגיע לגיל פרישה ב. מבחן תלות
– אשר בוחן את המצב התפקודי ואת הצורך בסיוע סיעודי ג. מבחן הכנסות – בעלי
הכנסות גבוהות יוכלו להעסיק עובד זר אולם לא יקבלו סיוע מהמדינה בהתאם לחוק
סיעוד (גמלת סיעוד) להלן מידע חשוב ומועיל בנושא

קבלת היתר

תנאים לקבלת היתר להעסיק עובד זר בתחום הסיעוד

על מנת לקבל היתר לעובד זר, על הנזקק להיות בגיל פרישה על פי חוק או להיות נכה
המקבל קצבת שר"ם מביטוח לאומי.

מבחן תלות ביטוח לאומי

השלב הראשון בקבלת ההיתר הינו מבחן התלות השייך לחוק סיעוד של ביטוח לאומי ובוחן
את רמת התפקוד הגופנית והמנטאלית של הקשיש.
מידע נוסף בנושא זכאות לגמלת סיעוד באתר ביטוח לאומי לחצו כאן
בעבור קשישים בעלי הכנסה גבוהה, אשר אינם זכאים לחוק סיעוד, ניתן לבצע את מבחן
התלות על ידי הועדה להכנסות גבוהות של שר"ם, תמורת תשלום אגרה. על מנת לקבל היתר
לעובד זר, על הקשיש לקבל במבחן התלות ציון של לא פחות מ-4.5 המעיד על רמת תפקוד
המחייבת טיפול של 24 שעות. בנסיבות מסוימות כגון בן משפחה נכה נוסף החי בבית,
זכאי הקשיש להיתר גם אם צבר מספר נקודות נמוך יותר. כמו כן, קשישים מעל גיל 85
אינם מחויבים במבחן התלות וניתן להתייחס אל מצבם התפקודי על פי דוח מרופא או
פסיכוגריאטר ואילו קשישים מעל גיל 90, זכאים אוטומטית לעובד זר ללא בדיקת תפקודם.
בעבור קשישים המאושפזים בבית החולים וזקוקים לרצף טיפולי בביתם, על מנת לאפשר
לקשיש ובני משפחתו זמן להתארגנות, ניתן לקבל היתר זמני למספר חודשים. במקרה זה,
יוערך מצבו התפקודי על ידי רופא בית החולים ויועסק עובד זר אשר נמצא כבר בארץ.

היתר העסקה – יחידת הסמך

לאחר ביצוע מבחן התלות,יש להגיש בקשה להעסקת עובד זר ליחידת הסמך אשר במשרד
התמ"ת. מומלץ להגיש בקשה זו דרך חברת כוח אדם המספקת עובדים זרים ולהיעזר
בעובדת הסוציאלית של החברה.
לטופס בקשה מאתר התמ"ת לחצו כאן

קבלת היתר
בשלב מילוי הטפסים, חותם המבקש על ויתור על סודיות רפואית ובכך מאפשר ליחידת
הסמך של התמ"ת לקבל את תוצאות מבחן התלות ישירות מביטוח לאומי.לרוב, מונפק
ההיתר בין שלשה שבועות עד חודש ימים מיום בקשתו אולם קבלת המסמך המאשר בדואר
תלויה לעיתים במידת העומס במשרדי התמ"ת. מכיוון שאת תהליך הבאת העובד הזר ניתן
להתחיל מרגע הנפקת ההיתר, עוד לפני קבלת האישור הרשמי בדואר, מומלץ להתקשר
בהתמדה את משרד התמ"ת ולבדוק האם ההיתר כבר הונפק. לאחר קבלת ההיתר, ניתן לפנות
לחברת כוח האדם המספקת עובדים זרים בעלת רישיון מטעם התמ"ת או לסוכנות המייבאת
עובדים זרים באופן חוקי.
למידע נוסף בנושא חברות ליבוא עובדים זרים לחצו כאן
בשלב זה, ניתן לציין את העדפות המשפחה לגבי מינו של העובד, מוצאו ושפתו. חשוב
לקחת בחשבון כי הגעתו של העובד הזר עלולה להתעכב בשל נסיבות שונות. כמו כן,
חשוב להבין בשל הביקוש הרב לעובדים הזרים, יש ליצור קשר חיובי עם העובד, אין
להכביד עליו בדרישות אשר אינן במסגרת תפקידו ולנהוג בו באדיבות ונימוס.

סידורים אחרונים

חובה עליכם לדאוג לתנאי מחייה נאותים, ביטוח רפואי, תנאים בהתאם לחוק – מבחינת
משכורת, תנאים סוציאלים ועוד. התייעצו עם חברת הסיעוד שלכם על מנת לקבל את כל
המידע בתחום.

לא כדאי להעסיק עובדת זרה בלי היתר!

העסקת עובד זר ללא היתר היא עבירה פלילית, אשר נאכפת על-ידי פקחי רשות ההגירה
ובעלי תפקידים במשרד התמ"ת. אדם המעסיק עובד זר שלא בהתאם לחוק צפוי לקנסות
בסכומים נכבדים. לרוב, פקחי הרשות מחפשים אחר עובדים השוהים שלא כדין בישראל,
ולצד הליכי האכיפה למול העובד ננקט הליך של קנס או העמדה לדין כנגד המעסיק.
עם-זאת, גם העסקתו של עובד זר בחריגה מהיתר שניתן לו ועבירה על חוקי מגן
שונים בהקשר של פועלים זרים, עשויות להוות עבירה פלילית. רשימת תחומי העבודה
בהם ניתן לקבל היתר להעסקת עובד זר היא מוגבלת. ברשימה נכללים תחומי הבניין,
החקלאות, התעשייה, הסיעוד ובתנאים מסוימים גם מומחים לנושא ספציפי וטבחים
במסעדות אתנית. גם בתחומים אלו, הדרך להשגת היתר להעסקת עובדים אינה פשוטה.
משכך, בכל מקרה אין להעסיק עובד זר בתחומים אחרים ובכלל זה גם לא בשמרטפות או
במשק בית. יש להדגיש כי מי שקיבל היתר העסקה לעובד זר בתחום הסיעוד אינו יכול
להעסיקו העבודות אחרות או שלא בביתו של מי שקיבל את היתר ההעסקה – כלומר
לעובדי סיעוד זרים אסור לעבוד בניקיון בבתים אחרים.

העסקת עובד זר

הפקחים האוכפים את האיסורים הללו פועלים במסגרת סיורים שגרתיים או מידע שהגיע
אליהם ולעיתים במבצעים מרוכזים. אף שלרוב מתמקדים הפקחים באכיפה למול מעסיקים
אצלם עובדים פועלים זרים רבים, לא מן הנמנע כי פקח יגיע לשכונות מגורים לצורך
ביקורת. עם-זאת, לצורך כניסה למקום מגורים שאינו מקום ניהול עסק של המעביד,
על הפקחים להצטייד בצו של בית משפט. לפקחי רשות ההגירה סמכות להוציא הודעת
קנס בגין העסקת עובד זר שלא כדין. הקנס המקסימאלי על העסקת עובד זר הוא
116,800 אולם הקנס הסטנדרטי בגין ההעסקה אצל אדם פרטי עומד על 5,000 ₪ לכל
עבירה. לאחר קבלת הודעת תשלום הקנס, ניתן להגיש בקשה לביטולו ולאחר מכן בקשה
להישפט על העבירה. משמעות הבקשה להישפט היא כי יוגש כתב אישום פלילי בגין
העבירה לבית הדין האיזורי לעבודה. אם הקנס לא משולם בתוך המועד הנקוב בהודעת
תשלום הקנס, חלה עליו תוספת פיגורים בסך של 50%. בהצלחה!

קבלו יעוץ חינם בנושא העסקת עובדי סיעוד זרים

מתלבטים בנושא העסקת עובדת זרה? רוצים לדעת האם מגיעה לכם השתתפות כספית של
המדינה (באמצעות גמלת סיעוד של ביטוח לאומי) בהעסקת עובד זר סיעודי? התקשרו
עכשיו למוקד שלנו 072-2570476
או מלאו את פרטיכם לקבלת יעוץ חינם!

העסקת עובד זר

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-5669456

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר